ŽIS biro za Građevinarstvo

 

ŽIS, biro za Građevinarstvo je porodična frirma nastala 1986 godine.

Pored standardnih delatnosti iz svih grana arhitekture i građevinarstva posebnost firme čini mala grupa usko specijalizovanih eksperata za oblasti građevinske geotehnike, inženjerske seizmologije i procene rizika.

 
 zis
 Prevashodna delatnost  je:

ELABORATI PROCENE STANJA OBJEKATA I PROCENE RIZIKA

GEOMEHANIČKI ELABORATI, PROJEKTI ZAŠTITE TEMELJNIH JAMA

SANACIJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I KLIZIŠTA

SEIZMICKA MIKROREONIZACIJA

NUMERIČKO MODELIRANJE U GEOTEHNICI

POMOĆ OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA  PRI ODREĐIVANJU PREMIJA OSIGURANJA OBJEKATA

PRAVNE USLUGE IZ OBLASTI PLANIRANJA I GRAĐENJA