Inženjerski konsalting

Agencija za inženjerski konsalting  je porodična frirma nastala 1986 godine.

Osnovana je pod imenom ŽIS, biro za Građevinarstvo, kao jedna od prvih privatnih firmi u Srbiji.

Dugo godina je funkcionisala pod imenom ŽIS, biro za Geotehniku i Seizmologiju, gde su stečene

brojne reference na domaćem i inostranom tržištu.

Danas, pored standardnih delatnosti iz svih grana arhitekture i građevinarstva posebnost firme čini grupa usko specijalizovanih eksperata za oblasti građevinske geotehnike, inženjerske seizmologije i procene rizika.

 
 zis
 Prevashodna delatnost  je:

ELABORATI PROCENE STANJA OBJEKATA I PROCENE RIZIKA

GEOMEHANIČKI ELABORATI, PROJEKTI ZAŠTITE TEMELJNIH JAMA

SANACIJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I KLIZIŠTA

SEIZMICKA MIKROREONIZACIJA

NUMERIČKO MODELIRANJE U GEOTEHNICI

POMOĆ OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA  PRI ODREĐIVANJU PREMIJA OSIGURANJA OBJEKATA

PRAVNE USLUGE IZ OBLASTI PLANIRANJA I GRAĐENJA